Skip to main content Skip to search

Privacy Policy

Persoonsgegevens die wij verwerken

AXPforModels B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van

onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de

persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

amsterdam@axp.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

AXPforModels B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Hoe lang we gegevens bewaren

AxpforModels B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is

om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 7 jaar.

Delen met anderen

AXPforModels B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de

uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.